Người tiêu dùng có những quyền lợi gì? 15-3 là Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

 • Trang chủ
 • /
 • Tin tức
 • /
 • Người tiêu dùng có những quyền lợi gì? 15-3 là Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
Người tiêu dùng có những quyền lợi gì? 15-3 là Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
Đăng bởi VinaWater
vào ngày 15/03/2023

Người tiêu dùng có những quyền lợi gì? 15-3 là Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Người tiêu dùng có quyền được bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của mình khi sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ. Các quyền của người tiêu dùng bao gồm:

 1. Quyền được biết đầy đủ về sản phẩm hoặc dịch vụ: Người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng về sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi quyết định mua hoặc sử dụng chúng.

 2. Quyền được bảo vệ khỏi các sản phẩm, dịch vụ có hại: Người tiêu dùng có quyền được đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ sử dụng là an toàn và không gây hại cho sức khỏe và môi trường.

 3. Quyền lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ: Người tiêu dùng có quyền lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ muốn mua hoặc sử dụng.

 4. Quyền biết giá cả và chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ: Người tiêu dùng có quyền được biết giá cả và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ mua hoặc sử dụng.

 5. Quyền được bảo vệ khỏi thông tin độc hại: Người tiêu dùng có quyền được bảo vệ khỏi thông tin độc hại và lừa đảo trong quá trình mua sắm hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

 6. Quyền khiếu nại và bồi thường: Người tiêu dùng có quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường nếu sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ mua hoặc sử dụng gây ra tổn thất cho họ.

 7. Quyền được giáo dục về quyền tiêu dùng: Người tiêu dùng có quyền được giáo dục và tư vấn về các quyền và trách nhiệm của họ trong quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bài viết được viết bởi trí tuệ nhân tạo OpenAI/ChatGPT

Viết bình luận

Nước sạch cho cuộc sống

alt
0949639686
Liên hệ qua Zalo